Charakteristika odpadů, které jsou přijímány do našeho zařízení:

- beton, železobeton, cihly, tašky a keramické výrobky
- směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
- asfaltové směsi a kry
- zemina a kamení
- štěrk ze železničního svršku
- směsné stavební a demoliční odpady
- odpady za zahrad a parků
- dřevo, větve, listí, pařezy
- směsný komunální odpad

Attachments:
Download this file (cenik - ASA DOCK - ulozeni.pdf)cenik - ASA DOCK - ulozeni.pdf[ ]325 kB