SLEVA

10,- Kč/t

Recyklát cihelný

- frakce  0/63, 16/32, 63/125

 

PERK

150,- Kč/t

PALIVOVÉ DŘEVO
100,- Kč/t 
Palety, části stromů

ŽULOVÝ stavební KÁMEN
850,- Kč/t 
Štípané hranoly (mají přibližně pravoúhlé tvary, protilehlé strany jsou rovnoběžné) 

 Vhodný pro:
- stavbu opěrných zdí
- stavbu podezdívek 
- úpravu vodních toků