Firma ASA DOCK s.r.o. provádí:

  • kompletní demolice objektů všech velikostí a druhů
  • bourací práce - betony, železobetony, asfalty, zpevněné plochy atd.
  • demontáž ocelových konstrukcí

Samozřejmostí je třídění odpadu jeho odvoz a uložení v našem recyklačním dvoře.
Dle přání zákazníka je možné provádět drcení a třídění sutí přímo na stavbě. Tento recyklovaný materiál může zákazník využít například pro zásypy, násypy, konstrukce komunikací a zpevněných ploch. Zdarma zpracujeme podrobný rozpočet a navrhneme optimální způsob provádění.