SLEVA 30,- Kč/t
Recyklát cihelný 
- frakce 0/8, 0/63, 10/125, 125/250

PERK
130,- Kč/t

PALIVOVÉ DŘEVO
760,- Kč/m3-sypaný
Smrkové hranoly suché
- délka 30-40cm

ŽULOVÝ stavební KÁMEN

720,- Kč/t

Štípané hranoly (mají přibližně pravoúhlé tvary, protilehlé strany jsou rovnoběžné)
Vhodný pro:
- stavbu opěrných zdí
- stavbu podezdívek
- úpravu vodních toků